perheen ja työn yhteensovittamisessa vielä kehitettävää

Tiedot käyvät ilmi TEM:n Työelämä 2020 -hankkeen, Suomalaisen Työn Liiton, Tekesin ja Työterveyslaitoksen teettämästä selvityksestä vuodelta 2017

”Moni työntekijä ja esimies pitää haasteena arjen tasapainottamista. Haasteet kärjistyvät ruuhkavuosia elävillä 28–37 -vuotiailla, joista 40 prosenttia kokee vaikeuksia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.

– Kun tuloksia tarkastellaan sukupuolten välillä, ruuhkavuosista aiheutuvat ongelmat korostuvat naisten kohdalla kaikissa ikäryhmissä 28–57 -vuoden välillä. Kriittisiä arvioita yhteensovittamisesta antavat myös 28–37 -vuotiaat miehet, toteaa Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.”